UU leglo

 

skoteni: 27.12.2020
2 samčka in 5 samičk
2 trikolor samčka, 4 rjavo/bele samičke in 1 trikolor samička

VSI   MLADIČKI   SO   ŽE   REZERVIRANI

 

SLIKE